VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.             ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1         Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky používania webovej stránky www.fitsomnou.sk (ďalej len „Webová stránka“), ktorá umožňuje svojim používateľom (ďalej len „Vy„) sledovať cvičebné videá zamerané na cvičenie jogy/power jogy a objednávať si túto službu (ďalej len “Služba”). Lekcie jogy sú vedené certifikovanou inštruktorkou power jogy Erikou Krasnecovou.

1.2         Webovú stránku prevádzkuje fyzická osoba Erika Krasnecová, IČO: 52 154 726, so sídlom Hrnčiarska 194/68, 013 03 Varín, Slovenská republika, zapísaná v živnostnenskom registri č. 580 – 6449, vedenom Okresným úradom Žilina  (ďalej len „ja“), DIČ: 1085972844, telefónne číslo: +421 902 069 504, email info@fitsomnou.sk .

1.3         Všeobecné obchodné podmienky sú dôležitou súčasťou zmluvy medzi Vami a mnou, ktorá vznikne objednaním Služby (ďalej len „Zmluva“).

 

2.             VYUŽÍVANIE SLUŽBY

2.1         Registrácia na webovej stránke je založená na vložení e-mailu a hesla, na základe týchto údajov vznikne Váš užívateľský účet (ďalej len „Užívateľský účet„). Úspešnú registráciu Vám e-mailom potvrdím (ďalej len “Registrácia”).

2.2         Po zaplatení členského poplatku (ďalej len „Členské“) získate prístup k službe. Služba zahŕňa prístup k celému obsahu cvičebných joga videí na web stránke. Zmluva je týmto okamihom uzavretá, končí sa až vtedy, ak dôjde k jej ukončeniu pri zrušení užívateľského účtu.

2.3         Za účelom vzniku členstva je nutné vyplniť objednávkový formulár v ktorom si vyberiete predplatené obdobie členstva (ďalej len „Objednávka“), a to mesačné, trojmesačné alebo polročné  a zároveň zaplatíte príslušný poplatok. Na možnosť výberu členského poplatku ste upozornení pri vstupe do platenej zóny cez tlačidlo vybrať, ktoré sa nachádza pri cenníku, ktorý je zverejnený tu: https://www.fitsomnou.sk/joga-so-mnou-online/ Pred odoslaním objednávky máte možnosť skontrolovať a upraviť objednávku – výber členstva, fakturačné údaje a spôsob platby. Súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Členské. Členstvo vznikne v čase, keď Vám e-mailom potvrdím jeho vznik – po zaplatení členského. Od tej chvíle budete môcť využívať prémiový obsah.

2.4 Odoslaním objednávky potvrdzujete že máte viac ako 15 rokov a ak ste tento vek nedovŕšili, členstvo ste si zakúpili so súhlasom Vášho zákonného zástupcu.

2.6         Služba je dostupná cez webové prehliadače ako napr. Mozzila firefox, Google chrome a pod. prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. K využívaniu služby je potrebné mať vhodný prístup na internet.

 

3.            ČLENSKÉ A SPÔSOB PLATBY

3.1         Za príslušné obdobie využívania členstva ste povinný zaplatiť členský poplatok (ďalej len „Členské„) a to vo výške podľa platného Cenníka: https://www.fitsomnou.sk/joga-so-mnou-online/ Členské je možné buď na 1 mesiac, 3 mesiace alebo 6 mesiacov.

3.2         Členské môžete zaplatiť dvomi spôsobmi a to buď platobnou kartou alebo bankovým prevodom cez platobnú bránu Paylike. Pri platbe platobnou kartou musíte počkať, kým platba dorazí na bankový účet a vtedy Vám bude členstvo aktivované. Cez bezpečnú platobnú bránu Paylike Vám členstvo bude aktivované v rámci pár minút.

3.3         Cena členského v cenníku je uvedená v mene EUR a je to cena bez DPH, nakoľko poskytovateľ nie je platcom DPH.

 

4.             VRÁTENIE PEŇAZÍ

4.1          Snažím sa aby moje služby vyhovovali každému jednému z Vás. Plánovaniu videí a príprave venujem veľa času aby môj obsah bol čo najviac prepracovaný. Avšak môže sa stať, že budete s mojimi službami nespokojní.

4.2          Preto, ak nie ste s členstvom spokojní, môžete do 14 dní od vzniku členstva od Zmluvy odstúpiť. Ak od zmluvy odstúpite, peniaze za členské Vám do 14 dní vrátim. Prístup k obsahu Vám bude po odoslaní formuláru na vrátenie zamietnutý.

4.3          Odstúpiť od Zmluvy v časti PREMIUM členstva môžete prostredníctvom e-mailu. Je potrebné vypísať formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť nižšie a zaslať ho na e-mail info@fitsomnou.sk

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY si môžete stiahnuť tu.

 

5.            ZRUŠENIE UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

5.1         Užívateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť a to prostredníctvom zaslania požiadavky na info@fitsomnou.sk. Zrušením Užívateľského účtu Zmluva zaniká. Keď zrušíte svoj Užívateľský účet, nemáte nárok na vrátenie už zaplateného Členského.

5.2         Vyhradzujeme si právo Váš Užívateľský účet zrušiť v prípade podstatného porušenia Zmluvy, napríklad našich autorských práv.

 

6.            AUTORSKÉ PRÁVA

6.1         Webová stránka a všetky informácie a videá publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Kopírovať a následne šíriť informácie publikované na Webovej stránke je možné len s mojim súhlasom. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

 

7.           ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1         Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.10.2020 a platia do odvolania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky. Zmenené obchodné podmienky budú uverejnené na webovej stránke www.fitsomnou.sk. V prípade, ak s novým znením nesúhlasíte, máte právo od Zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny vo VOP.